Gräskarp - Lars Örnskov

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:10700
längd:
fångstplats:Halland
metod:Mete
bete:
fångstdatum:2020-09-13
uppdaterad:2023-12-18 20:36:05