foto: Jonas Karlsson

Röding - Anders Lilja

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:2999
längd:70
fångstplats:Sommen
metod:Pimpel
bete:Gits
fångstdatum:2024-01-12
uppdaterad:2024-01-14 11:14:33