Pigghaj - Emma Maripuu

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:Väster Om Grundsund
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2023-08-12
uppdaterad:2024-01-17 19:11:26