Lax - Mats Svensson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:20820
längd:120
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flugspö
bete:Fluga
fångstdatum:2000-05-28
uppdaterad:2024-01-21 19:38:41