Klorocka - Mats Svensson

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Pimpel
bete:Råräka
fångstdatum:
uppdaterad:2024-01-21 19:38:59