foto: Jag

Skrubbskädda - Linus Wetterström

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:555
längd:35
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2023-09-26
uppdaterad:2024-02-03 16:27:05