foto: Richard Kruse

Gädda - Rickard Hermansson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:13200
längd:120
fångstplats:Ätran
metod:Flötmete
bete:Makrill
fångstdatum:2024-03-07
uppdaterad:2024-03-15 12:09:06