Gädda - Kenny Pettersson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:12250
längd:116
fångstplats:Uddevalla
metod:Mete
bete:Mört
fångstdatum:2021-02-26
uppdaterad: