Taggmakrill - Kenny Pettersson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:420
längd:
fångstplats:Skagerack
metod:Häckla
bete:Fjäderhäckla
fångstdatum:
uppdaterad: