foto: Filip nordh

Öring - Kenny Pettersson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:6945
längd:
fångstplats:Vänern
metod:Trolling
bete:Wobbler
fångstdatum:2023-11-23
uppdaterad:2024-04-02 17:24:45