Piggvar - Adam Pihlquist

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:2270
längd:49
fångstplats:Åsa
metod:Vertikal
bete:Jigg
fångstdatum:2024-04-08
uppdaterad:2024-04-10 12:20:47