foto: Peter Jonsson

Id - Anders Lilja

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:3200
längd:55
fångstplats:Nättrabyån
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2024-03-27
uppdaterad:2024-04-23 20:17:09