foto: Robin Kanthe

Sandkrypare - Kelvin Hylen

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbacka
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2024-05-03
uppdaterad:2024-05-03 11:27:44