Mindre kungsfisk - Roger Hellsten

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:250
längd:25
fångstplats:Yttre Bergen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2024-05-04
uppdaterad:2024-05-05 19:13:51