Faren - Mats Svensson

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:560
längd:40
fångstplats:Dyltaån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2024-05-06
uppdaterad:2024-05-06 18:16:38