Lax - Lars Örnskov

art:Lax (Salmo salar)
vikt:21700
längd:124
fångstplats:Simrishamn
metod:Trolling
bete:Ismo Magnum Gul Flash
fångstdatum:2024-05-12
uppdaterad:2024-05-13 07:19:23