Näbbgädda - Lars Örnskov

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:660
längd:73
fångstplats:Simrishamn
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2024-05-12
uppdaterad:2024-05-13 07:19:24