foto: Vilmar Alexandersson

Tånglake - Love Alexandersson

art:Tånglake (Zoarces viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Grötvik
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2024-05-19
uppdaterad:2024-05-19 09:02:13