Pigghaj - Marc Westrin

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:Norska Rännan, Skagerrak
metod:Mete.
bete:Makrill
fångstdatum:2024-05-19
uppdaterad:2024-05-24 12:00:54