foto: Jag själv

Stensimpa - Love Alexandersson

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:1
längd:10
fångstplats:Nissan
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2024-05-26
uppdaterad:2024-05-26 06:58:02