foto: Kelvin Hylén

Gös - Simon Johannesson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:
längd:
fångstplats:Säffle
metod:Jiggfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2022-07-02
uppdaterad:2024-05-26 13:58:42