foto: Kelvin Hylén

Färna - Simon Johannesson

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2022-08-07
uppdaterad:2024-05-26 13:58:44