foto: Kelvin Hylén

Pigghaj - Simon Johannesson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Bottenmete
bete:Sillfilé
fångstdatum:2022-07-20
uppdaterad:2024-05-26 13:58:51