foto: Kelvin Hylén

Bergskädda - Simon Johannesson

art:Bergskädda (Microstomus kitt)
vikt:
längd:21
fångstplats:Fladen N
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2024-05-25
uppdaterad:2024-05-26 13:58:55