foto: Kelvin Hylén

Bergsimpa - Simon Johannesson

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:Mårdaklev
metod:
bete:Mask
fångstdatum:2023-11-05
uppdaterad:2024-05-26 14:18:23