foto: Kelvin Hylén

Mal - Simon Johannesson

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Maggott
fångstdatum:2022-08-08
uppdaterad:2024-05-27 06:50:31