foto: Micael Karlsson

Groplöja - Micael Karlsson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:5
längd:6
fångstplats:Sjö Kungsbacka
metod:Mete Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2024-05-28
uppdaterad:2024-05-28 17:14:54