Mindre kungsfisk - Robin Kanthe

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skagerack
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2024-06-01
uppdaterad:2024-06-03 06:40:33