foto: Kelvin Hylén

Hornsimpa - Gustav Nyström

art:Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)
vikt:
längd:
fångstplats:Västervik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2024-06-12
uppdaterad:2024-06-12 19:40:12