foto: Jezper

Hornsimpa - Kelvin Hylen

art:Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)
vikt:320
längd:28
fångstplats:Västervik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2024-06-12
uppdaterad:2024-06-12 20:43:13