Färna - Theo Björkman

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:Varberg
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2024-06-19
uppdaterad:2024-06-20 11:15:54