foto: Kelvin Hylén

Tobiskung - Simon Johannesson

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Spinn
bete:Microhäckla
fångstdatum:2024-06-21
uppdaterad:2024-06-22 11:12:44