foto: Jag själv

Gärs - Vide Damber

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:12
längd:10
fångstplats:Säveån, Partille
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2024-06-20
uppdaterad: