foto: Jag själv

Makrill - Vide Damber

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:120
längd:30
fångstplats:Amundön
metod:Bottenmete
bete:Bar Krok
fångstdatum:2023-06-09
uppdaterad: