foto: Stefan Falkenberg

Sandskädda - Vide Damber

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:150
längd:22
fångstplats:Innanför Fladen
metod:Bottenmete
bete:Näbbgädda
fångstdatum:2024-06-24
uppdaterad: