foto: Jag

Sandstubb - Vide Damber

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:3
längd:4
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2024-04-20
uppdaterad: