foto: Jag

Skrubbskädda - Vide Damber

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:120
längd:20
fångstplats:Eskils Kanal
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2023-05-15
uppdaterad: