foto: Jag

Slätvar - Vide Damber

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:155
längd:21
fångstplats:Jordfall
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2023-09-09
uppdaterad: