foto: Min kusin

Tejstefisk - Vide Damber

art:Tejstefisk (Pholis gunnellus)
vikt:20
längd:20
fångstplats:Eskils Kanal
metod:Frilina
bete:Kubbong
fångstdatum:2024-05-16
uppdaterad: