foto: Jag själv

Piggvar - Vide Damber

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:1400
längd:42
fångstplats:åsa
metod:Vertikal
bete:Jigg
fångstdatum:2024-04-29
uppdaterad: