foto: Jag själv

Abborre - Vide Damber

art:Abborre (Perca fluviatilis)
vikt:320
längd:32
fångstplats:Anvikssjön
metod:Trolling
bete:Wobbler 5cm
fångstdatum:2023-06-24
uppdaterad: