foto: Jag själv

Gädda - Vide Damber

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:3550
längd:82
fångstplats:Anvikssjön
metod:Trolling
bete:Lazy Jerk 12cm
fångstdatum:2023-06-25
uppdaterad: