foto: Jag själv

Benlöja - Vide Damber

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:30
längd:15
fångstplats:Aspen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2024-06-01
uppdaterad: