foto: Jag

Blågylta - Vide Damber

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:320
längd:32
fångstplats:Bastevik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2023-06-14
uppdaterad: