foto: Stefan Falkenberg

Braxen - Vide Damber

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:650
längd:40
fångstplats:Sätila
metod:Feeder
bete:Mask
fångstdatum:2024-06-19
uppdaterad: