foto: Jag

Elritsa - Vide Damber

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:4
längd:6
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2024-06-16
uppdaterad: