foto: Jag

Färna - Vide Damber

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:10
längd:6
fångstplats:Kungsbacka
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2024-06-26
uppdaterad: