foto: Stefan Falkenberg

Groplöja - Vide Damber

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:3
längd:5
fångstplats:Kungsbacka
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2024-06-19
uppdaterad: