foto: Jag själv

Grönling - Vide Damber

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:3
längd:6
fångstplats:Nyrebäcken, Halmstad
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2024-06-27
uppdaterad: