foto: Jag själv

Guldfisk - Vide Damber

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:30
längd:20
fångstplats:Näckrosdammen
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2024-06-04
uppdaterad: